Terapi
 
Terapi

Satsangterapi
 

satsang terapi

Parterapi 
  
Parterapi

Handledning

Handledning    

Boken

Boken Nöjd


  Bloggen

Bloggen

Pressklipp

 Pressklipp

Psykosyntes
  Psykosyntes

Kontakt

Kontakt


TeamBonding

Lena Forsell

TEAMBONDING

Vi lever i en utmanande tid med mycket turbulens


När vi människor upplever maktlöshet och att vi inte kan påverka yttre omständigheter, kan mindre trevliga sidor komma fram som försöker skydda oss.

Resultatet blir, att istället för att samarbeta skapas distans, missförstånd, konflikter och splittring.

Det blir mer viktigt än någonsin att kunna mötas rakt, tryggt och konstruktivt i vår kommunikation.

Gör en modig satsning och samlas kring denna spännande och utvecklande workshop.

Professionellt guidas gruppen genom föreläsning, övningar och konkreta förändringsverktyg i en personlig atmosfär.

För mer information: http://causeandcompass.com/TeamBonding/