Terapi
 
Terapi

Satsangterapi
 

satsang terapi

Parterapi 
  
Parterapi

Handledning

Handledning    

Boken

Boken Nöjd


  Bloggen

Bloggen

Pressklipp

 Pressklipp

Psykosyntes
  Psykosyntes

Kontakt

Kontakt


TeamBonding

Lena Forsell

Satsangterapi


Detta är en form av min egna utformade terapi, som på ett kraftfullt sätt arbetar med att frigöra det som begränsar våra liv och som tillsammans med dig utforskar det som finns bortom den person du har färgats till att bli.

Begreppet Non Duality sprider sig mer och mer runt om i världen. Att vi på ett plan alla är ett, symboliskt att vi alla kommer från ett och samma hav, men manifesteras som en unik våg.

Författaren Eckhart Tolle, Gangaji, Rupert Spira, Adyashanti och den som har inspirerat mig mest; Mooji, är några av de personer som visar oss dit.

Att inkludera både och, ditt liv som den unika våg du är, parallellt med det som är evigt inom dig, är något som har revolutionerat mitt arbete som terapeut i grunden. Att våga möta det vi känner här och nu utan att fly till våra tankar, släppa det förgångna och oron för framtiden, har lett till stora förändringar i både mitt och mina klienters liv.
Länk: Mooji.org

© right HBD design 2020